Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Employee leasing nghĩa là gì?

Employee leasing //

Thuê mướn Nhân viên

Added by: admin |
Views: 434 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]