Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Emerson efficency bonus payment nghĩa là gì?

Emerson efficency bonus payment //

Trả lương theo hiệu năng Emerson

Added by: admin |
Views: 319 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]