Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Early retirement nghĩa là gì?

Early retirement //

Về hưu sớm

Added by: admin |
Views: 210 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]