Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Discriplinary action process nghĩa là gì?

Discriplinary action process //

Tiến trình thi hành kỷ luật

Added by: admin |
Views: 195 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]