Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Derective interview nghĩa là gì?

Derective interview //

Phỏng vấn hướng dẫn

Added by: admin |
Views: 296 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]