Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Corporate culture nghĩa là gì?

Corporate culture //

Bầu văn hóa công ty

Added by: admin |
Views: 392 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]