Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Congenial co-workers nghĩa là gì?

Congenial co-workers //

Đồng nghiệp hợp ý

Added by: admin |
Views: 365 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]