Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Computer-assisted instruction (CAI) nghĩa là gì?

Computer-assisted instruction (CAI) //

Giảng dạy nhờ máy tính

Added by: admin |
Views: 371 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]