Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Collective bargaining nghĩa là gì?

Collective bargaining //

Thương nghị tập thể

Added by: admin |
Views: 344 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]