Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Case study nghĩa là gì?

Case study //

Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống

Added by: admin |
Views: 336 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]