Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Bureacratic nghĩa là gì?

Bureacratic //

Quan liêu

Added by: admin |
Views: 337 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]