Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Breakdowns nghĩa là gì?

Breakdowns //

Bế tắc

Added by: admin |
Views: 323 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]