Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Bottom-up approach nghĩa là gì?

Bottom-up approach //

Phương pháp từ cấp dưới lên cấp trên

Added by: admin |
Views: 436 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]