Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Board interview/Panel interview nghĩa là gì?

Board interview/Panel interview //

Phỏng vấn hội đồng

Added by: admin |
Views: 625 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]