Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Blank(WAB) nghĩa là gì?

Blank(WAB) //

Khoảng trống trong mẫu đơn

Added by: admin |
Views: 315 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]