Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Behavioral norms nghĩa là gì?

Behavioral norms //

Các chuẩn mực hành vi

Added by: admin |
Views: 393 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]