Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Award/reward/gratification/bonus nghĩa là gì?

Award/reward/gratification/bonus //

Thưởng, tiền thưởng

Added by: admin |
Views: 251 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]