Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

Ability nghĩa là gì?

Ability // (n)

Khả năng

Added by: admin |
Views: 335 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]