Home » Từ vựng » Quản Trị Nhân Sự [ Thêm từ mới ]

A system of shered values/ Meaning nghĩa là gì?

A system of shered values/ Meaning //

Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ

Added by: admin |
Views: 332 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]