Home » Từ vựng » Phật học [ Thêm từ mới ]

Amitābha Sūtra nghĩa là gì?

Amitābha Sūtra //
Phật thuyết A Di Đà kinh (tiếng Phạn: Sukhāvatī-vyūha, tiếng Trung: 佛說阿彌陀經) hay A Di Đà kinh, kinh A Di Đà (tiếng Trung: 阿彌陀經; bính âm: Āmítuó Jīng; tiếng Nhật: 阿弥陀経, tiếng Anh: Amitabha sutra), Tiểu Vô Lượng Thọ kinh, Xưng tán Tịnh Độ Phật nhiếp thụ kinh, là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông, lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được A-di-đà tiếp độ về cõi cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật). Nguyên bản tiếng Phạn của kinh này vẫn còn tồn tại và người ta cũng còn tìm thấy những bản dịch Hán ngữ của các dịch giả nổi tiếng như Cưu-ma-la-thập (Kumārajīva), Cầu-na Bạt-đà-la (Guṇabhadra) và Huyền Trang.

Kinh A Di Đà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

Theo wikipedia

Added by: admin |
Views: 497 | Rating: 0.0/0
Total comments: 2
0
1   [Entry]
Tham khảo thêm:
  • Kinh Phật thuyết A di đà, Việt dịch: Ban Việt dịch Vạn Phật Thánh Thành
  • Kinh A Di Đà - DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH. ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải.NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính.
  • Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịch dịch

Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]