Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Tort nghĩa là gì?

Tort //
Sự xâm phạm quyền lợi dân sự hoặc vi phạm các nghĩa vụ đối với người khác.
Sự xâm hại, trách nhiệm ngoài hợp đồng

Added by: admin |
Views: 1016 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]