Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Three-judge panels (of appellate courts) nghĩa là gì?

Three-judge panels (of appellate courts) //
Phần lớn các quyết định của các tòa phúc thẩm Hoa Kỳ không được đưa ra bởi toàn bộ các thành viên tòa án ngồi cùng nhau, mà do ba thẩm phán, thường là được lựa chọn ngẫu nhiên, nghe các vụ xét xử.
Ủy ban ba thẩm phán (của các tòa phúc thẩm)

Added by: admin |
Views: 684 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]