Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Three-judge district courts nghĩa là gì?

Three-judge district courts //
Với một số vụ việc quan trọng, Quốc hội đã tuyên bố rằng vụ việc không thể được xét xử chỉ bởi một thẩm phán tòa sơ thẩm hành động đơn nhất, mà phải được quyết định bởi một ủy ban gồm ba thẩm phán, một trong số họ phải là thẩm phán của tòa phúc thẩm.
Các tòa án hạt với ba thẩm phán

Added by: admin |
Views: 539 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]