Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Stare decisis, the doctrine of nghĩa là gì?

Stare decisis, the doctrine of //
Trên thực tế, đây là truyền thống tôn trọng và tuân theo các quyết định trước đó của tòa án và những điểm đã được thiết lập trong luật pháp.
Học thuyết về “tôn trọng việc đã xử”

Added by: admin |
Views: 558 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]