Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Standing nghĩa là gì?

Standing //
Vị thế của một người muốn đưa đơn kiện. Để có vị thế tranh chấp, người này phải (hoặc có nguy cơ trước mắt) bị thiệt hại trực tiếp và đáng kể.
Vị thế tranh chấp

Added by: admin |
Views: 542 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]