Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Socialization (judicial) nghĩa là gì?

Socialization (judicial) //
Quá trình mà theo đó một thẩm phán mới được đào tạo chính thức và không chính thức để hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể của một thẩm phán.
Hòa nhập (của thẩm phán)

Added by: admin |
Views: 511 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]