Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Sequestration (of jury) nghĩa là gì?

Sequestration (of jury) //
Trong những vụ việc rất quan trọng hoặc có tính chất nghiêm trọng, thẩm phán có thể cách ly bồi thẩm đoàn khỏi con mắt của công chúng, và việc này thường có nghĩa là bồi thẩm đoàn sẽ được tập trung tại một nơi và được cung cấp nơi ăn chỗ ở với chi phí do chính quyền chi trả.
Sự cách ly (bồi thẩm đoàn)

Added by: admin |
Views: 506 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]