Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Rule of four nghĩa là gì?

Rule of four //
Tại Tòa án tối cao, phải có ít nhất bốn thẩm phán nhất trí đưa một vụ việc ra trước Tòa án thì vụ việc mới được đưa ra xem xét trước tòa.
Quy tắc bốn người

Added by: admin |
Views: 520 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]