Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Rule of 80 nghĩa là gì?

Rule of 80 //
Khi tổng số tuổi và số năm đảm nhiệm chức vụ thẩm phán của một thẩm phán liên bang là 80, Quốc hội sẽ cho phép thẩm phán này được nghỉ hưu mà vẫn giữ nguyên lương và phúc lợi.
Quy tắc 80.

Added by: admin |
Views: 548 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]