Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Reversible error nghĩa là gì?

Reversible error //
Một sai lầm phạm phải tại tòa án cấp sơ thẩm nghiêm trọng tới mức nó đòi hỏi tòa phúc thẩm phải đảo ngược phán quyết của thẩm phán tòa sơ thẩm.
Sai lầm cần phải sửa chữa

Added by: admin |
Views: 548 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]