Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Recess appointment nghĩa là gì?

Recess appointment //
Sự bổ nhiệm do tổng thống tiến hành trong thời gian Quốc hội ngừng họp. Những người được bổ nhiệm theo cách thức này có thể chỉ đảm nhiệm chức vụ khi nào Quốc hội nhóm họp lại.
Bổ nhiệm khi ngừng họp

Added by: admin |
Views: 653 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]