Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Private law nghĩa là gì?

Private law //
Luật pháp liên quan tới quyền và nghĩa vụ mà các cá nhân và các thể chế tư nhân phải có trong mối quan hệ với các cá nhân và các thể chế tư nhân khác.
Tư pháp

Added by: admin |
Views: 793 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]