Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Plea bargain nghĩa là gì?

Plea bargain //
Một sự thương lượng hoặc thỏa thuận được tiến hành giữa công tố viên và luật sư biện hộ của bị cáo, theo đó bị cáo sẽ thay đổi lời biện hộ từ vô tội sang có tội để đổi lại một mức độ khoan dung nào đó.
Thương lượng về bào chữa, thỏa thuận lời khai

Added by: admin |
Views: 1517 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]