Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Peremptory challenge nghĩa là gì?

Peremptory challenge //
Lời phản đối mà một luật sư có thể đưa ra đối với một hội thẩm viên tương lai. Hội thẩm viên này có thể bị gạt ra khỏi bồi thẩm đoàn mà không cần luật sư phải đưa ra một lý do công khai cho việc phản đối. Số lượng những sự phản đối theo kiểu này bị hạn chế theo luật pháp.
Khước biện võ đoán, phản đối suy đoán

Added by: admin |
Views: 720 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]