Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Ordinance-making power nghĩa là gì?

Ordinance-making power //
Quyền của các thống đốc bang được điền vào các chi tiết của một đạo luật được thông qua bởi cơ quan lập pháp bang.
Thẩm quyền ra các sắc lệnh tạo bố cục

Added by: admin |
Views: 542 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]