Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Oral argument nghĩa là gì?

Oral argument //
Một cơ hội để các luật sư tóm tắt quan điểm của họ trước tòa và trả lời những câu hỏi của thẩm phán.
Tranh luận miệng

Added by: admin |
Views: 765 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]