Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Judicial review nghĩa là gì?

Judicial review //
Thẩm quyền của ngành tư pháp được tuyên bố các hành động của các ngành hành pháp và lập pháp là không hợp hiến.
Xem xét của tòa án

Added by: admin |
Views: 601 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]