Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Interrogatories nghĩa là gì?

Interrogatories //
Các câu hỏi bằng văn bản được một bên trong một vụ kiện dân sự gửi cho bên kia như một phần của quá trình tìm hiểu trước khi xét xử. Bên nhận được câu chất vấn tranh tụng được yêu cầu phải trả lời có tuyên thệ.
Câu chất vấn tranh tụng

Added by: admin |
Views: 306 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]