Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Inquisitorial method nghĩa là gì?

Inquisitorial method //
Thủ tục được sử dụng ở hầu hết các tòa án châu Âu và Mỹ Latinh, trong đó thẩm phán và bồi thẩm đoàn đóng vai trò tích cực trong phiên tòa, còn các luật sư chỉ hành động để hỗ trợ và bổ sung cho quá trình điều tra của tòa án. Cũng xem adversarial process.
Phương pháp điều tra

Added by: admin |
Views: 433 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]