Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Habeas corpus nghĩa là gì?

Habeas corpus //
Một trát đòi (lệnh tòa án) thường được sử dụng để đưa một tù nhân ra trước tòa nhằm xác minh tính hợp pháp của hành động tống giam ông / bà ta.
Luật bảo thân

Added by: admin |
Views: 569 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]