Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Grand jury nghĩa là gì?

Grand jury //
Một nhóm gồm từ 16 tới 23 công dân, những người nghe các bằng chứng trong những lập luận buộc tội được đưa ra bởi công tố viên, và quyết định xem liệu có cơ sở để tin rằng một cá nhân đã phạm tội hay không. Cũng xem indictment.
Bồi thẩm đoàn

Added by: admin |
Views: 315 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]