Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Dissenting opinion nghĩa là gì?

Dissenting opinion //
Một ý kiến của một thành viên của tòa án không nhất trí với kết quả của vụ việc mà tòa án đưa ra.
Ý kiến phản đối

Added by: admin |
Views: 306 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]