Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Concurring opinion nghĩa là gì?

Concurring opinion //
Một ý kiến do một thành viên tòa án đưa ra đồng tình với kết quả xét xử của một vụ việc, nhưng dựa trên lý lẽ riêng của mình để ủng hộ quyết định này.
Ý kiến đồng thời

Added by: admin |
Views: 444 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]