Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Concurrent jurisdiction nghĩa là gì?

Concurrent jurisdiction //
Một tình huống trong đó hai tòa án có thẩm quyền pháp lý để xét xử cùng một vụ việc. Ví dụ, cả Tòa án tối cao Hoa Kỳ và tòa án sơ thẩm của Hoa Kỳ đều có thẩm quyền tài phán đồng thời trong một số vụ án nhất định được đệ trình bởi hoặc chống lại các đại sứ hoặc lãnh sự.
Thẩm quyền tài phán đồng thời

Added by: admin |
Views: 563 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]