Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Bill of attainder nghĩa là gì?

Bill of attainder //
Một đạo luật, đã bị Hiến pháp Hoa Kỳ cấm, khiến cho mọi hành động của một người (hoặc của một lớp người) bị coi là bất hợp pháp, nhưng không áp dụng đối với công chúng nói chung.
Lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản

Added by: admin |
Views: 633 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]