Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Amicus curiae (Friend of the court) nghĩa là gì?

Amicus curiae (Friend of the court) //
Một người (hoặc nhóm người), không phải là một bên trong một vụ kiện, đưa ra những quan điểm (thường dưới dạng các văn bản toát yếu ngắn) về việc nên quyết định vụ kiện như thế nào.
Thân hữu của tòa án

Added by: admin |
Views: 1185 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]