Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Advisory oppions nghĩa là gì?

Advisory oppions //
Đưa ra một phán quyết dựa trên một ý niệm trừu tượng hoặc một câu hỏi mang tính giả định (việc mà các tòa án Mỹ không được tiến hành).
Các ý kiến tư vấn

Added by: admin |
Views: 281 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]