Home » Từ vựng » Ngành luật [ Thêm từ mới ]

Adversarial process nghĩa là gì?

Adversarial process //
Quá trình được sử dụng trong các tòa án Mỹ, tại đó phiên xét xử được coi như một trận chiến giữa hai bên đố i lập, và vai trò của thẩm phán là hành động như một trọ ng tài thụ động. Cũng xem inquistorial method.
Quá trình tranh tụng

Added by: admin |
Views: 644 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]