Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Bank bill nghĩa là gì?

Bank bill //

Hối phiếu ngân hàng.

Added by: admin |
Views: 1160 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]