Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Balanced-budget multiplier nghĩa là gì?

Balanced-budget multiplier //

Số nhân ngân sách cân đối.

Added by: admin |
Views: 1197 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]